Licencia Meno Adresa Telefón Sekcia Stav
489 MASKAĽOVÁ, Drahomíra Ing. č. 447, 09435 Soľ ÚSKE Aktívny výkon
492 KOUMALOVÁ, Lýdia Ing. Malokrasňanská 6, 83154 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon
499 RUSOVÁ, Beata Ing. Klincova 39, 82108 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon
502 GALAMBOŠ, Miroslav Ing. Kodályova 9, 94901 Nitra ÚSTT Aktívny výkon
504 CISÁR, Milan Ing. Bajkalská 5, 83104 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon
518 KUKLOVÁ, Renáta Ing. Brestovec 258, 90701 Brestovec ÚSBA Aktívny výkon
522 KABÁT, Jaroslav Ing. Repašského 18, 84102 Bratislava 4 905289519 ÚSBA Aktívny výkon
529 KORAUŠOVÁ, Daša JUDr. Ing. Hlaváčikova 39, 84105 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon
572 FANDLOVÁ, Ružena Ing. Starohájska 4, 91701 Trnava 903447841 ÚSTT Aktívny výkon
605 KLIMENTOVÁ, Zuzana Ing. Romanova 15, 85102 Bratislava 0905427251 ÚSBA Aktívny výkon
613 JURICOVÁ, Jarmila Ing. Vlárska 12, 91701 Trnava ÚSTT Aktívny výkon
614 HAVRILOVÁ, Anna Ing. č. 101, 08212 Nemcovce 905512239 ÚSKE Aktívny výkon
616 BACIGÁLOVÁ, Darina Ing. Ostredská 6, 82102 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon
621 ŠEDÍK, Peter Ing. Kalinčiakova 19, 94901 Nitra ÚSTT Aktívny výkon
632 GOMBITOVÁ, Mária Ing. Hrabová 240/13, 04431 Sokoľ ÚSKE Aktívny výkon
633 PECHOVÁ, Vladimíra Ing. Na Slanci 4, 83152 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon
637 PECHA, Peter Ing. Na Slanci 4, 83152 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon
638 HESEK, Dušan JUDr. Ing. Rožňavská 21, 83104 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon
640 ŠELINGOVÁ, Zuzana Ing. Družstevná 464, 01851 Nová Dubnica ÚSTT Aktívny výkon
646 PEFČÍK, Tibor Ing. Hviezdoslavova 49/11, 98401 Lučenec 903697356 ÚSBB Aktívny výkon
( Items: 61 - 80 from 190 )