Licencia Meno Adresa Telefón Sekcia Stav
909 MATEJIČKA, Peter Ing. Ľubovníková 61, 84107 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon
323 MAKOVINSKÁ, Mária Ing. Ľudmily Kraskovskej 11A , 851 10 Bratislava - Rusovce ÚSBA Aktívny výkon
1105 MATAY, Juraj Bc. Ševčenkova 13, 85101 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon
857 HÝBL, Jozef Ing. Šintavská 26, 85105 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon
130 ŠKULTÉTY, Jozef Ing. Škultétyho 2, 04001 Košice ÚSKE Aktívny výkon
324 KUROTOVÁ, Darina Ing. Špitálska 53, 81101 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon
736 KULÁK, Jozef Ing. Šuty 21, 83107 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon
202 DŽUPINKA, Miroslav Ing. Švermova 39, 91101 Trenčín ÚSBB Aktívny výkon
1086 ŽUFFA, Marek Ing. Žabokreky 306, 03840 Žabokreky ÚSBB Aktívny výkon
19 VOJTEKOVÁ, Jana Ing. Žilinská 1667/13, 91101 Trenčín 905503200 ÚSTT Aktívny výkon
( Items: 181 - 190 from 190 )