EAA Meno Adresa Sekcia Stav Dátum vstupného testu Dátum prerušenia POP Disciplinárne opatrenie Školiteľ Zamestnanie
4099 Babinská, Jana Ing. Lucenkova 1233/3, 026 01 Dolný Kubín ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2020 [Lic. 745] VANČO, Ľuboš Ing.
Vančurova 17, 83101 Bratislava
[Lic. 96] KPMG Slovensko spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 10, 820 04 Bratislava 25
4134 Bačíková, Katarína Ing. Ilija 39, 969 01 Banská Štiavnica ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2020 [Lic. 1059] TUČNÝ, Juraj Mgr.
Jesenského 5/9, 97101 Prievidza
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
3712 Baják, Juraj Ing. Felcánova 11, 90021 Svätý Jur ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2015 [Lic. 920] GAVALCOVÁ, Katarína Ing.
Pivovar 167, 90061 Gajary
[Lic. 147] Rödl & Partner Audit, s.r.o.
Lazaretská 8, 81108 Bratislava
4100 Bajus, Patrik Ing. M.R. Štefánika 309/8, 076 22 Vojčice ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2020 [Lic. 987] ADAMČIAKOVÁ, Jana Ing.
Pri Kniežacích mohylách 12, 90042 Dunajská Lužná
[Lic. 96] KPMG Slovensko spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 10, 820 04 Bratislava 25
3238 Baláž, Tomáš Ing. Kaštieľska 2, 821 05 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 11.04.2011 [Lic. 893] DRAGANOVSKÝ, Dalimil Ing.
Malokarpatská 3, 90091 Limbach
[Lic. 257] Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 81102 Bratislava
3242 Balážová, Eva Ing. Kaštieľska 2, 821 05 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 11.04.2011 [Lic. 893] DRAGANOVSKÝ, Dalimil Ing.
Malokarpatská 3, 90091 Limbach
[Lic. 257] Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 81102 Bratislava
4156 Baloh, Karolína Ing. Prídavkova 30, 841 06 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2020 [Lic. 865] LETKOVÁ, Zuzana Ing.
Pod Zečákom 20, 84103 Bratislava
[Lic. 14] Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova ul. 23, 851 01 Bratislava
3806 Bánovská, Renáta Ing. Mlynské Nivy 8, 811 09 Bratislava 1 ÚSBA Aktívny výkon 23.11.2016 [Lic. 522] KABÁT, Jaroslav Ing.
Repašského 18, 84102 Bratislava 4
3881 Bartošová, Kristína Ing. D. Makovického 32, 036 01 Martin ÚSBA Aktívny výkon 12.10.2017 Zákon 423/2015 Z.z. §31 ods. 2 [Lic. 239] FIOLEKOVÁ, Elena Ing.
Lúčna 10, 03861 Vrútky
3558 Bátorová, Michala Ing. Plzenská 4, 831 03 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 03.10.2013 [Lic. 893] DRAGANOVSKÝ, Dalimil Ing.
Malokarpatská 3, 90091 Limbach
[Lic. 257] Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 81102 Bratislava
3765 Bednárová, Beáta Ing. Horný Moštenec 173, 01701 Považská Bystrica ÚSBA Aktívny výkon 23.11.2016 [Lic. 1063] SKLADAN BABINCOVÁ, Monika Ing.
Majerníkova 3048/3, 84105 Bratislava
[Lic. 417] GSM Group s.r.o.
Kazanská 3A , 82106 Bratislava - Podunajské Biskupice
3601 Bednárová, Veronika Ing. Ambroseho 2455/12, 85102 Bratislava - Petržalka ÚSBA Aktívny výkon 09.10.2014 [Lic. 893] DRAGANOVSKÝ, Dalimil Ing.
Malokarpatská 3, 90091 Limbach
[Lic. 257] Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 81102 Bratislava
18 Belešová, Eva P.T. č. 133, 93031 Vojka nad Dunajom ÚSBA Aktívny výkon n/a
1801 Belešová, Zuzana Ing. Rímska 207/3, 900 31 Stupava ÚSBA Aktívny výkon n/a Zákon 423/2015 Z.z. §31 ods. 2 [Lic. 601] POLÓNY, Ján Ing.
Klenová 14867/1, 97405 Banská Bystrica - Rakytovce
4137 Beneš, Adrián Ing. M. R. Štefánika 7, 960 01 Zvolen ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2020 [Lic. 996] URAM-HRIŠO, Peter Ing.
Kubínska 63, 85101 Bratislava
[Lic. 257] Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 81102 Bratislava
4136 Benkovič, Miroslav Ing. Kapitána Nálepku 733/25, 924 01 Galanta ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2020 [Lic. 1059] TUČNÝ, Juraj Mgr.
Jesenského 5/9, 97101 Prievidza
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
2803 Beňová, Katarína Ing. Tribečská 17, 94901 Nitra ÚSBA Aktívny výkon n/a [Lic. 707] ZELENICKÁ, Nicoleta Ing.
Kmeťkova 5, 94901 Nitra
3014 Bevelaqua, Táňa Ing. Jasovská 2, 85107 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 10.10.2008 [Lic. 529] KORAUŠOVÁ, Daša JUDr. Ing.
Hlaváčikova 39, 84105 Bratislava
[Lic. 143] EKORDA, s.r.o.
Révova 45, 81102 Bratislava
4018 Binderová, Dušana Ing. Sasinkovo č. 111, 920 65 Sasinkovo ÚSBA Aktívny výkon 18.09.2019 [Lic. 871] ŠIAGI, Martin Ing.
Vajanského nábr. 19, 81101 Bratislava
[Lic. 278] MANDAT AUDIT, s.r.o.
Nám. SNP č. 15, 81101 Bratislava
3576 Bíreš, Jakub Ing. Zdenka Mikulu 17, 974 11 Banská Bystrica ÚSBA Aktívny výkon 09.10.2014 [Lic. 975] MRNKA, Peter Ing.
Ul. 29 augusta 18, 81108 Bratislava
( Items: 1 - 20 from 654 )