EAA Meno Adresa Sekcia Stav Dátum vstupného testu Dátum prerušenia POP Disciplinárne opatrenie Školiteľ Zamestnanie
18 Belešová, Eva P.T. č. 133, 93031 Vojka nad Dunajom ÚSBA Aktívny výkon n/a
38 Gabajová, Janka Žarnov 849, 01362 Veľké Rovné ÚSBA Aktívny výkon n/a [Lic. 208] HYROŠŠ, Roman Ing.
Hlboká cesta 8377/20 D, 01001 Žilina
[Lic. 21] INTERAUDIT BENETIP s.r.o.
Kuzmányho 8, 01001 Žilina
39 Lehocká, Danka G.Povalu 7, 01001 Žilina ÚSBA Aktívny výkon n/a [Lic. 208] HYROŠŠ, Roman Ing.
Hlboká cesta 8377/20 D, 01001 Žilina
[Lic. 21] INTERAUDIT BENETIP s.r.o.
Kuzmányho 8, 01001 Žilina
61 Dubielová, Mária Ing. Nová 15, 97401 Banská Bystrica ÚSBB Aktívny výkon n/a [Lic. 53] MIHÁLOVÁ, Dagmar Ing.
Poľná 90, 97401 Banská Bystrica
[Lic. 6] BDR, spol. s r.o.
M.M.Hodžu 3, 97401 Banská Bystrica
62 Pleško, Július Tulska 9, 03601 Martin ÚSBB Aktívny výkon n/a [Lic. 426] PLEŠKOVÁ, Katarína Ing.
Lysica 154, 01305 Belá
[Lic. 312] AT consulting, k.s.
Tulská 9, 03601 Martin
63 Kmeťová, Anna Ing. Mincová 560/24, 03105 Liptovský Mikuláš 5 ÚSBB Aktívny výkon n/a [Lic. 288] 2K spol. s r.o.
Mincova 560/24, 03105 Liptovský Mikuláš 5
78 Ivanecká, Agnesa Ing. Pod Kalváriou 38, 08001 Prešov ÚSKE Aktívny výkon n/a [Lic. 414] ZBOROVSKÁ, Alena Ing.
Vincenta Hložníka 4, 01301 Teplička nad Váhom
[Lic. 60] TATRA - AUDIT, spol. s r.o.
Hroncová 2, 04001 Košice
177 Schrammová, Zuzana Muškátova 42, 82101 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon n/a [Lic. 589] ROMPFOVÁ, Slávka Ing.
Krajinská cesta 24/A, 82107 Bratislava
180 Sandtnerová, Otília Ing. Myslenická 171, 90203 Pezinok ÚSTT Aktívny výkon n/a [Lic. 474] FARKASOVÁ, Juliana Ing.
Nám. hrdinov 7, 94001 Nové Zámky
230 Opluštilová, Jarmila Ing. Bernolákova 6, 81107 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon n/a
232 Crkoňová, Henrieta Ing. Jesenského 2, 91101 Trenčín ÚSBB Aktívny výkon n/a [Lic. 518] KUKLOVÁ, Renáta Ing.
Brestovec 258, 90701 Brestovec
236 Pundjaková, Irena Ing. Jamnického 18, 84105 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon n/a
255 Straková, Klára Ing. Pribinova 643/4, 97201 Bojnice ÚSBB Aktívny výkon n/a Zákon 540/2007 Z.z. §29 ods. 5 [Lic. 238] STRAKA, Zoltán Ing.
V.B. Nedožerského 208, 97212 Nedožery-Brezany
261 Tóth, Alexander Ing. Južná 8, 91108 Trenčín ÚSTT Aktívny výkon n/a Zákon 540/2007 Z.z. §29 [Lic. 237] TÓTHOVÁ, Marta Ing.
Južná 8, 91108 Trenčín
367 Reguliová, Eva Tatranská 35, 97411 Banská Bystrica ÚSBB Aktívny výkon n/a [Lic. 34] CHROMČÍKOVÁ, Alžbeta Ing.
Slnečná 16, 97404 Banská Bystrica
[Lic. 6] BDR, spol. s r.o.
M.M.Hodžu 3, 97401 Banská Bystrica
396 Kitta, Viliam Ing. Veternicová 23, 84105 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon n/a [Lic. 406] FARKAŠ, Richard Ing.
J. Hronca 25, 84101 Bratislava
401 Kadlíčková, Božena Horná Dolina 3, 90605 Senica ÚSTT Aktívny výkon n/a [Lic. 662] WÁGNEROVÁ, Emília Ing.
Čáčovská cesta 5232/194, 90501 Senica - Čáčov
566 Lukačovičová, Kamila Ing. Palkovičova 15, 82108 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon n/a [Lic. 677] DOBRANSKÁ, Marta JUDr.
Budyšínska 12, 83103 Bratislava
[Lic. 94] AUDITAX, s.r.o.
Cukrová 14, 81108 Bratislava
574 Lelkes, Ján Ing. Javorová 10, 93101 Samorín ÚSBA Aktívny výkon n/a Zákon 540/2007 Z.z. §29
645 Pavúková, Alica Ing. Horná 5, 90001 Modra ÚSBA Aktívny výkon n/a [Lic. 1059] TUČNÝ, Juraj Mgr.
Jesenského 5/9, 97101 Prievidza
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
( Items: 1 - 20 from 654 )