EAA Meno Adresa Sekcia Stav Dátum vstupného testu Dátum prerušenia POP Disciplinárne opatrenie Školiteľ Zamestnanie
3068 Alakšová, Mária Ing. Starohorská 1, 96301 Krupina ÚSBB Aktívny výkon 01.10.2009 [Lic. 960] ŠEBEST, Peter Mgr.
Brusník 9, 05311 Smižany
[Lic. 354] Boržík & partners, s.r.o.
Gallayova 11, 84102 Bratislava
3069 Borguľová, Jana Ing. Jesenná 4, 97405 Banská Bystrica ÚSBB Aktívny výkon 01.10.2009 [Lic. 601] POLÓNY, Ján Ing.
Klenová 14867/1, 97405 Banská Bystrica - Rakytovce
[Lic. 246] AUDÍTORSKÁ A ÚČTOVNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Lazovná 14614/71, 97401 Banská Bystrica
3060 Csapáková, Miroslava Ing. Legionárska 1/1, 83104 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 01.10.2009 [Lic. 86] MOLNÁR, Kurt Ing.
Vinohrady 784/23, 93025 Vrakúň
3074 Figuli, Andrea Ing. Rosinská 32/A, 010 08 Žilina ÚSBB Aktívny výkon 01.10.2009
3079 Jurenková, Dana Ing. Koceľova 4, 82108 Bratislava ÚSBA Prerušený výkon 01.10.2009 01.01.2020 [Lic. 847] PAULE, Ivan Ing.
Björnsonova 2, 81105 Bratislava
3081 Kinčeš, Peter Ing. Mgr. Moskovská 6, 81108 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 01.10.2009 [Lic. 840] LEHOCKÁ, Miriam Ing.
Lužická 7, 81108 Bratislava
3054 Kmeč, Lukáš Ing. Rybárska 1068/5, 931 01 Šamorín ÚSBA Aktívny výkon 01.10.2009 [Lic. 975] MRNKA, Peter Ing.
Ul. 29 augusta 18, 81108 Bratislava
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
3066 Kozárová, Júlia Ing. Bzovícka 32, 85107 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 01.10.2009 [Lic. 324] KUROTOVÁ, Darina Ing.
Špitálska 53, 81101 Bratislava
3091 Pršanec, Milan Ing. Bočná 1992/11, 97405 Banská Bystrica ÚSBB Aktívny výkon 01.10.2009 [Lic. 818] POMPURA, Ladislav Ing.
Námestie slobody 2, 97401 Banská Bystrica
3093 Rudzanová, Patrícia Ing. Furdekova 19, 85104 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 01.10.2009 [Lic. 866] MAREK, Erik Ing.
Pod Agátmi 14703/10, 821 07 Bratislava
[Lic. 269] VGD SLOVAKIA s.r.o.
Moskovská 13, 811 08 Bratislava
3094 Sadloňová, Jana Ing. Francisciho 1/11, 97101 Prievidza ÚSBA Aktívny výkon 01.10.2009 Zákon 423/2015 Z.z. §42 ods. 4 [Lic. 714] KARDOŠ, Štefan Ing.
Nové Záhrady III 17570/20, 82105 Bratislava
3098 Ščurka, Ján RNDr. Zochova 1704/49, 060 01 Kežmarok ÚSKE Aktívny výkon 01.10.2009 [Lic. 429] KUKLOVÁ, Jana Ing.
J. Wolkera 1306/32, 05201 Spišská Nová Ves
3140 Štefková, Ivica Ing. Znievska 16, 85106 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 01.10.2009 [Lic. 522] KABÁT, Jaroslav Ing.
Repašského 18, 84102 Bratislava 4
[Lic. 336] J & P, s.r.o.
Búdkova 33, 81104 Bratislava
3104 Tobiáš, Tomáš Ing. Osadná 8, 831 03 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 01.10.2009 [Lic. 700] ELIÁŠOVÁ, Eva Ing.
F. Švantnera 15, 97401 Banská Bystrica
3191 Čuhárová, Bibiána Ing. Saratovská 7, 84102 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 01.10.2010 Zákon 423/2015 Z.z. §31 ods. 2
3189 Cvengrošová, Lucia Ing. Majerská - záhrady 20 331, 821 07 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 01.10.2010 [Lic. 797] STRAKOVÁ, Ružena Ing.
Pod Párovcami 1342/5, 92101 Piešťany
[Lic. 131] TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.
Kapitulská 14, 91701 Trnava
3183 Jerković, Ivan Ing. Tyršova 305/54, 073 01 Sobrance ÚSKE Aktívny výkon 01.10.2010 Zákon 540/2007 Z.z. §29 ods. 5 [Lic. 948] MARTONČÍK, Miloš Ing.
Južná trieda 34, 04001 Košice
[Lic. 14] Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova ul. 23, 851 01 Bratislava
3199 Kiňo, Martin Mgr. M. Hattalu 421/8, 97401 Banská Bystrica ÚSBA Aktívny výkon 01.10.2010 [Lic. 55] KIŇO, Ivan Ing.
M.Hattalu 421/8, 97401 Banská Bystrica
[Lic. 6] BDR, spol. s r.o.
M.M.Hodžu 3, 97401 Banská Bystrica
3192 Lempeľová, Dagmar Ing. Pod krížom 10695/1, 83107 Bratislava - Vajnory ÚSBA Aktívny výkon 01.10.2010 [Lic. 840] LEHOCKÁ, Miriam Ing.
Lužická 7, 81108 Bratislava
3208 Nemcová, Ingrid Ing. Strojárska 363/24, 966 01 Hliník nad Hronom ÚSBB Aktívny výkon 01.10.2010 [Lic. 392] KORCOVÁ, Milena Ing.
Májová 315/50, 96681 Žarnovica
( Items: 1 - 20 from 654 )