EAA Meno Adresa Sekcia Stav Dátum vstupného testu Dátum prerušenia POP Disciplinárne opatrenie Školiteľ Zamestnanie
4096 Lacika, Anton Ing. 1. maja 64, 956 22 Prašice ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2020 [Lic. 993] LUX, Barbora Ing.
Kukučínova 1684/22, 92101 Piešťany
[Lic. 236] Mazars Slovensko, s.r.o.
Suché Mýto 1, 81103 Bratislava
3998 Hamarová, Lenka Mgr. 1. Čsl. brigády 3240/9, 038 61 Vrútky ÚSBB Prerušený výkon 21.09.2018 12.05.2020 [Lic. 921] GRANT, Wolda Kidan Ing.
Čaklovská 6, 82102 Bratislava
[Lic. 14] Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova ul. 23, 851 01 Bratislava
3739 Horváth, Anikó Ing. 3054, 04501 Moldava nad Bodvou ÚSKE Aktívny výkon 08.10.2015 [Lic. 893] DRAGANOVSKÝ, Dalimil Ing.
Malokarpatská 3, 90091 Limbach
[Lic. 257] Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 81102 Bratislava
1863 Masárová, Jarmila Ing. 65, 91336 Selec ÚSTT Aktívny výkon n/a [Lic. 191] CAGALINCOVÁ, Jolana Ing.
Selec č.65, 91336 Selec
[Lic. 153] JCL AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
č.65, 91336 Selec
3442 Faško, Peter Ing. 9. mája 32, 977 01 Brezno ÚSBA Aktívny výkon 04.10.2012 [Lic. 1015] SMIŽANSKÁ, Monika Ing.
Mudrochova 15, 83106 Bratislava
4141 Kmeťová, Petra Ing. A. Škarvana 351/7, 971 01 Prievidza ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2020 [Lic. 975] MRNKA, Peter Ing.
Ul. 29 augusta 18, 81108 Bratislava
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
3392 Bujnová, Magdaléna Ing. A.Škarvana 2, 971 01 Prievidza ÚSBA Aktívny výkon 04.10.2012 [Lic. 923] KAŠIAK, Jaroslav Ing.
Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava
[Lic. 342] FS consulting, s.r.o.
Cintorínska 21, 81108 Bratislava
3225 Števčeková, Gabriela Ing. Agátova 7/E, 84101 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 01.10.2010 [Lic. 637] PECHA, Peter Ing.
Na Slanci 4, 83152 Bratislava
[Lic. 89] FINECO spol. s r.o.
Mlynské Nivy 36, 82109 Bratislava
3595 Veréb, Matej Ing. Agátová 21, 044 14 Čaňa ÚSKE Aktívny výkon 09.10.2014 [Lic. 975] MRNKA, Peter Ing.
Ul. 29 augusta 18, 81108 Bratislava
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
4041 Pokorná Balážová, Beata Ing. Alte Poststrasse 14 D, 2402 Maria Ellend ÚSBA Aktívny výkon 18.09.2019 [Lic. 792] DRAVECKÝ, Peter Ing.
Jaseňova 12/A, 81104 Bratislava
[Lic. 261] Dravecký & Partner Audit, s.r.o.
Einsteinova 11/3677, 85101 Bratislava
4073 Chudová, Diana Mgr. Alžbetin Dvor 351, 900 42 Miloslavov ÚSBA Aktívny výkon 18.09.2019 [Lic. 1015] SMIŽANSKÁ, Monika Ing.
Mudrochova 15, 83106 Bratislava
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
3601 Bednárová, Veronika Ing. Ambroseho 2455/12, 85102 Bratislava - Petržalka ÚSBA Aktívny výkon 09.10.2014 [Lic. 893] DRAGANOVSKÝ, Dalimil Ing.
Malokarpatská 3, 90091 Limbach
[Lic. 257] Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 81102 Bratislava
2333 Pasiarová, Zuzana Ing. Amurská 38, 82106 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon n/a [Lic. 957] PORUBSKÁ, Zita Ing.
Romanova 40, 85102 Bratislava
[Lic. 18] SISA auditing spol. s r.o.
Na paši 4, 82102 Bratislava
3987 Ščepánová, Alžbeta Ing. Andrusovova 5, 851 01 Bratislava ÚSBA Prerušený výkon 06.09.2018 15.02.2021 [Lic. 994] ŠPEŤKO, Peter Ing. Mgr.
Jégeho 10, 82108 Bratislava
[Lic. 96] KPMG Slovensko spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 10, 820 04 Bratislava 25
3729 Antoliková, Patrícia Ing. Babie 71, 094 31 Hanušovce nad Topľou ÚSKE Prerušený výkon 08.10.2015 01.03.2021 [Lic. 921] GRANT, Wolda Kidan Ing.
Čaklovská 6, 82102 Bratislava
[Lic. 14] Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova ul. 23, 851 01 Bratislava
3920 Pikna, Ľuboš Ing. Bajkalská 12985/9A, 831 04 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 12.10.2017 [Lic. 893] DRAGANOVSKÝ, Dalimil Ing.
Malokarpatská 3, 90091 Limbach
[Lic. 257] Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 81102 Bratislava
3402 Kolesárová Packová, Katarína Ing. Bajzova 233/4, 821 08 Bratislava ÚSBA Prerušený výkon 04.10.2012 01.10.2018 [Lic. 96] KPMG Slovensko spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 10, 820 04 Bratislava 25
4055 Čavojská, Natália Ing. Bakalárska ul. 38/6, 971 01 Prievidza ÚSBB Aktívny výkon 18.09.2019 [Lic. 714] KARDOŠ, Štefan Ing.
Nové Záhrady III 17570/20, 82105 Bratislava
[Lic. 40] PKF Slovensko s. r. o.
Nábrežie Sv. Cyrila 47, 97101 Prievidza
3580 Hurtoň, Hugo Ing. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 09.10.2014 [Lic. 672] HUPKOVÁ, Eva Ing.
Viničná 5, 90031 Stupava
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
4098 Adamkovič, Beáta Ing. Bauerova 17, 040 23 Košice ÚSKE Aktívny výkon 08.10.2020
( Items: 1 - 20 from 654 )