EAA Meno Adresa Sekcia Stav Dátum vstupného testu Dátum prerušenia POP Disciplinárne opatrenie Školiteľ Zamestnanie
3586 Zálešáková, Martina Ing. Dúbravčická 3, 84102 Bratislava ÚSBA Prerušený výkon 09.10.2014 03.01.2019 [Lic. 672] HUPKOVÁ, Eva Ing.
Viničná 5, 90031 Stupava
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
3762 Zánová, Zuzana Ing. Povstalecká 14, 97409 Banská Bystrica ÚSBB Aktívny výkon 23.11.2016 [Lic. 509] KÚTIKOVÁ, Eva Ing.
Športová 1037/34, 97613 Slovenská Ľupča
3115 Zárecká, Kristína Ing. Mgr. Záhorská 8465/3A, 84106 Bratislava ÚSTT Aktívny výkon 02.10.2009 [Lic. 395] KUPEC, Viliam Ing.
Kapitulská 18, 91701 Trnava
[Lic. 131] TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.
Kapitulská 14, 91701 Trnava
3364 Zborovský, František Ing. Hlavná 110, 08001 Prešov ÚSKE Aktívny výkon 07.10.2011 [Lic. 414] ZBOROVSKÁ, Alena Ing.
Vincenta Hložníka 4, 01301 Teplička nad Váhom
[Lic. 60] TATRA - AUDIT, spol. s r.o.
Hroncová 2, 04001 Košice
2196 Zbudilová, Zdenka Ing. Továrenská 1686/19, 02001 Púchov - Horné Kočkovce ÚSBA Aktívny výkon n/a
2468 Zemáneková, Antónia Ing. Jungmannova 18, 85101 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon n/a [Lic. 529] KORAUŠOVÁ, Daša JUDr. Ing.
Hlaváčikova 39, 84105 Bratislava
[Lic. 143] EKORDA, s.r.o.
Révova 45, 81102 Bratislava
3966 Zemanovičová, Veronika Ing. Žirany 370, 951 74 Žirany ÚSBA Aktívny výkon 06.09.2018 [Lic. 920] GAVALCOVÁ, Katarína Ing.
Pivovar 167, 90061 Gajary
[Lic. 147] Rödl & Partner Audit, s.r.o.
Lazaretská 8, 81108 Bratislava
3951 Zgabur, Peter Ing. Jasenov 434, 066 01 Humenné ÚSBA Aktívny výkon 12.10.2017 [Lic. 975] MRNKA, Peter Ing.
Ul. 29 augusta 18, 81108 Bratislava
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
4088 Židišinová, Lenka Ing. Hlavná 208/177, 086 14 Hažlín ÚSKE Aktívny výkon 18.09.2019 [Lic. 1059] TUČNÝ, Juraj Mgr.
Jesenského 5/9, 97101 Prievidza
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
3373 Žilková, Michaela Ing. Belinského 9, 851 01 Bratislava ÚSBA Prerušený výkon 04.10.2012 01.02.2019 [Lic. 948] MARTONČÍK, Miloš Ing.
Južná trieda 34, 04001 Košice
[Lic. 14] Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova ul. 23, 851 01 Bratislava
3791 Žiška, Martin Ing. Lipského 17, 84101 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 23.11.2016 [Lic. 1059] TUČNÝ, Juraj Mgr.
Jesenského 5/9, 97101 Prievidza
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
3608 Zúbek, Martin Ing. Priemyselná 668/3, 821 09 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 09.10.2014 [Lic. 909] MATEJIČKA, Peter Ing.
Ľubovníková 61, 84107 Bratislava
[Lic. 257] Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 81102 Bratislava
3445 Zummerová, Petra Ing. Lužná 1, 85104 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 04.10.2012 [Lic. 672] HUPKOVÁ, Eva Ing.
Viničná 5, 90031 Stupava
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
3997 Zvalo, Jakub Ing. Orgovánová 2925/9, 934 01 Levice ÚSBA Aktívny výkon 06.09.2018 [Lic. 866] MAREK, Erik Ing.
Pod Agátmi 14703/10, 821 07 Bratislava
[Lic. 269] VGD SLOVAKIA s.r.o.
Moskovská 13, 811 08 Bratislava
( Items: 641 - 654 from 654 )