EAA Meno Adresa Sekcia Stav Dátum vstupného testu Dátum prerušenia POP Disciplinárne opatrenie Školiteľ Zamestnanie
2070 Boržíková, Ivana Ing. Pod záhradami 64/A, 84102 Bratislava 42 ÚSBA Aktívny výkon n/a [Lic. 960] ŠEBEST, Peter Mgr.
Brusník 9, 05311 Smižany
2661 Bošela, Michal Ing. Engelsova 8, 08001 Prešov ÚSKE Aktívny výkon n/a [Lic. 161] BOŠELA, Ivan Ing.
Októbrova 35, 08001 Prešov
[Lic. 124] ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o
Baštová 38, 08001 Prešov
3715 Bothová, Eva Ing. Nová ulica 142/4, 929 01 Malé Dvorníky ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2015
3732 Brejková, Natália Ing. Ludmanská 1499/1, 040 01 Košice - Juh ÚSKE Aktívny výkon 08.10.2015 [Lic. 909] MATEJIČKA, Peter Ing.
Ľubovníková 61, 84107 Bratislava
[Lic. 257] Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 81102 Bratislava
3746 Brezanská, Monika Mgr. Pavla Blahu 9, 94054 Nové Zámky ÚSBA Prerušený výkon 08.10.2015 01.01.2019 [Lic. 865] LETKOVÁ, Zuzana Ing.
Pod Zečákom 20, 84103 Bratislava
[Lic. 14] Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova ul. 23, 851 01 Bratislava
3847 Brezanský, Martin Mgr. Vašinova 44c, 949 01 Nitra ÚSBA Aktívny výkon 23.11.2016 [Lic. 865] LETKOVÁ, Zuzana Ing.
Pod Zečákom 20, 84103 Bratislava
[Lic. 14] Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova ul. 23, 851 01 Bratislava
3956 Brinzová, Jaroslava Ing. Železná ul. 15141/1, 974 05 Banská Bystrica ÚSBB Aktívny výkon 06.09.2018 [Lic. 989] ELIÁŠ, Daniel Ing.
J. Cikkera 11, 974 01 Banská Bystrica
[Lic. 356] AUDIT ALLIANCE, s.r.o.
Sartorisova 8, 82108 Bratislava
3796 Brunovská, Lucia Ing. Koprivnická 9/E, 84101 Bratislava ÚSBA Prerušený výkon 23.11.2016 26.03.2019 [Lic. 969] RUNČÁKOVÁ, Martina Ing.
Námestie Slobody 13, 81106 Bratislava
[Lic. 28] Grant Thornton Audit, s.r.o.
Hodžovo námestie 1/A, 81106 Bratislava
3897 Brunovský, Peter Mgr. Detvianska 43, 921 01 Piešťany ÚSBA Aktívny výkon 12.10.2017 [Lic. 994] ŠPEŤKO, Peter Ing. Mgr.
Jégeho 10, 82108 Bratislava
[Lic. 96] KPMG Slovensko spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 10, 820 04 Bratislava 25
3305 Bubeník, Martin Mgr. Sedmokrásková 6, 82101 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 07.10.2011 [Lic. 672] HUPKOVÁ, Eva Ing.
Viničná 5, 90031 Stupava
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
2552 Buchala, Marcel Ing. Komenského 23, 04001 Košice ÚSKE Aktívny výkon n/a
3392 Bujnová, Magdaléna Ing. A.Škarvana 2, 971 01 Prievidza ÚSBA Aktívny výkon 04.10.2012 [Lic. 923] KAŠIAK, Jaroslav Ing.
Námestie Hraničiarov 20, 85103 Bratislava
[Lic. 342] FS consulting, s.r.o.
Cintorínska 21, 81108 Bratislava
3864 Cabanová, Zuzana Ing. Beňuš č. 424, 976 64 Beňuš ÚSBB Aktívny výkon 12.10.2017 [Lic. 71] VANÍKOVÁ, Zlatica Ing.
Smreková 22, 97405 Banská Bystrica
[Lic. 249] AVA audit, spol. s r.o.
Lazovná 14614/71, 97401 Banská Bystrica
2290 Čačala, Martin Ing. Botanicka 6, 91708 Trnava ÚSBA Aktívny výkon n/a [Lic. 314] RAČKOVÁ, Terézia Ing.
Cintorínska 30, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou
[Lic. 314] K.A.A.C. spol. s r.o.
M.R.Štefánika 876, 09301 Vranov nad Topľou
4055 Čavojská, Natália Ing. Bakalárska ul. 38/6, 971 01 Prievidza ÚSBB Aktívny výkon 18.09.2019 [Lic. 714] KARDOŠ, Štefan Ing.
Nové Záhrady III 17570/20, 82105 Bratislava
[Lic. 40] PKF Slovensko s. r. o.
Nábrežie Sv. Cyrila 47, 97101 Prievidza
2861 Čechvalová, Monika Mgr. Okružná 15, 903 01 Senec ÚSBA Prerušený výkon n/a 01.12.2019 [Lic. 857] HÝBL, Jozef Ing.
Šintavská 26, 85105 Bratislava
[Lic. 14] Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova ul. 23, 851 01 Bratislava
4032 Čegiňová, Mária Ing. Frička č. 37, 086 02 Frička ÚSBA Aktívny výkon 18.09.2019 [Lic. 994] ŠPEŤKO, Peter Ing. Mgr.
Jégeho 10, 82108 Bratislava
[Lic. 96] KPMG Slovensko spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 10, 820 04 Bratislava 25
3252 Čelinák, Martin Ing. Slobody 35, 05801 Poprad ÚSBA Aktívny výkon 11.04.2011 [Lic. 1015] SMIŽANSKÁ, Monika Ing.
Mudrochova 15, 83106 Bratislava
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
3615 Čermáková, Jana Mgr. Tupolevova 1079/1, 85101 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 09.10.2014 [Lic. 910] MAZÁNIKOVÁ, Ivana Ing.
1063, 90055 Lozorno
[Lic. 96] KPMG Slovensko spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 10, 820 04 Bratislava 25
3816 Černok, Martin Mgr. Ostrov 192, 922 01 Ostrov ÚSBA Aktívny výkon 23.11.2016 [Lic. 975] MRNKA, Peter Ing.
Ul. 29 augusta 18, 81108 Bratislava
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
( Items: 41 - 60 from 654 )