EAA Meno Adresa Sekcia Stav Dátum vstupného testu Dátum prerušenia POP Disciplinárne opatrenie Školiteľ Zamestnanie
18 Belešová, Eva P.T. č. 133, 93031 Vojka nad Dunajom ÚSBA Aktívny výkon n/a
1801 Belešová, Zuzana Ing. Rímska 207/3, 900 31 Stupava ÚSBA Aktívny výkon n/a Zákon 423/2015 Z.z. §31 ods. 2 [Lic. 601] POLÓNY, Ján Ing.
Klenová 14867/1, 97405 Banská Bystrica - Rakytovce
3840 Belička, Vladimír Ing. Jesenského 11114/41, 92601 Sereď ÚSKE Aktívny výkon 23.11.2016 [Lic. 975] MRNKA, Peter Ing.
Ul. 29 augusta 18, 81108 Bratislava
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
4137 Beneš, Adrián Ing. M. R. Štefánika 7, 960 01 Zvolen ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2020 [Lic. 996] URAM-HRIŠO, Peter Ing.
Kubínska 63, 85101 Bratislava
[Lic. 257] Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 81102 Bratislava
1273 Beníková, Dáša Ing. P. Mudroňa 36/13, 03601 Martin ÚSTT Aktívny výkon n/a
4136 Benkovič, Miroslav Ing. Kapitána Nálepku 733/25, 924 01 Galanta ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2020 [Lic. 1059] TUČNÝ, Juraj Mgr.
Jesenského 5/9, 97101 Prievidza
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
2803 Beňová, Katarína Ing. Tribečská 17, 94901 Nitra ÚSBA Aktívny výkon n/a [Lic. 707] ZELENICKÁ, Nicoleta Ing.
Kmeťkova 5, 94901 Nitra
2167 Benovičová, Daniela Ing. Traťová 10, 91708 Trnava ÚSTT Aktívny výkon n/a [Lic. 90] PECKOVÁ, Daniela Ing.
Ružindol 22, 91961 Ružindol
3014 Bevelaqua, Táňa Ing. Jasovská 2, 85107 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 10.10.2008 [Lic. 529] KORAUŠOVÁ, Daša JUDr. Ing.
Hlaváčikova 39, 84105 Bratislava
[Lic. 143] EKORDA, s.r.o.
Révova 45, 81102 Bratislava
2071 Bielik, Martin Ing. Majakovského 16, 98401 Lučenec ÚSBB Aktívny výkon n/a [Lic. 475] KOVÁČIK, Peter Ing.
Výstavní 27, 69501 Hodonín
[Lic. 168] INTERAUDIT Group, s.r.o.
Šancová 102/A, 83104 Bratislava
4018 Binderová, Dušana Ing. Sasinkovo č. 111, 920 65 Sasinkovo ÚSBA Aktívny výkon 18.09.2019 [Lic. 871] ŠIAGI, Martin Ing.
Vajanského nábr. 19, 81101 Bratislava
[Lic. 278] MANDAT AUDIT, s.r.o.
Nám. SNP č. 15, 81101 Bratislava
3576 Bíreš, Jakub Ing. Zdenka Mikulu 17, 974 11 Banská Bystrica ÚSBA Aktívny výkon 09.10.2014 [Lic. 975] MRNKA, Peter Ing.
Ul. 29 augusta 18, 81108 Bratislava
3854 Blahútová, Slavomíra Ing. Cukrovarská ulica 1553/3, 925 22 Veľké Úľany ÚSBA Aktívny výkon 23.11.2016 [Lic. 707] ZELENICKÁ, Nicoleta Ing.
Kmeťkova 5, 94901 Nitra
2987 Bobeková, Zuzana Ing. Mlynárska 40/33, 92601 Sereď ÚSTT Aktívny výkon 09.10.2008 [Lic. 797] STRAKOVÁ, Ružena Ing.
Pod Párovcami 1342/5, 92101 Piešťany
3612 Bohačiak, František Ing. Zuzany Chalupovej 8A, 85107 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 09.10.2014 Zákon 423/2015 Z.z. §31 ods. 2 [Lic. 960] ŠEBEST, Peter Mgr.
Brusník 9, 05311 Smižany
3788 Bokor, Martin Ing. Ratnovce 345, 92231 Ratnovce ÚSBA Aktívny výkon 23.11.2016 [Lic. 175] BOKOROVÁ, Jarmila Ing.
Ratnovce 345, 92231 Ratnovce
[Lic. 93] ALFA AUDIT, s.r.o.
Sv. Cyrila a Metoda 2, 92101 Piešťany
2390 Bolečková, Lenka Ing. Holíčska 40, 85105 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon n/a [Lic. 88] MAKOVÍNIOVÁ, Drahuša Ing.
A. Gwerkovej 22, 85104 Bratislava
[Lic. 23] BDR Consult spol. s r.o.
M.M.Hodžu 3, 97401 Banská Bystrica
3643 Bonko, Lukáš Ing. Hrobákova 15, 851 02 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 09.10.2014 [Lic. 492] KOUMALOVÁ, Lýdia Ing.
Malokrasňanská 6, 831 54 Bratislava
3846 Borárosová, Gyöngyi Ing. Dobrohošť č. 133, 930 31 Dobrohošť ÚSBA Aktívny výkon 23.11.2016 [Lic. 847] PAULE, Ivan Ing.
Björnsonova 2, 81105 Bratislava
[Lic. 304] TPA AUDIT, s.r.o.
Námestie Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava
3069 Borguľová, Jana Ing. Jesenná 4, 97405 Banská Bystrica ÚSBB Aktívny výkon 01.10.2009 [Lic. 601] POLÓNY, Ján Ing.
Klenová 14867/1, 97405 Banská Bystrica - Rakytovce
[Lic. 246] AUDÍTORSKÁ A ÚČTOVNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Lazovná 14614/71, 97401 Banská Bystrica
( Items: 21 - 40 from 654 )