EAA Meno Adresa Sekcia Stav Dátum vstupného testu Dátum prerušenia POP Disciplinárne opatrenie Školiteľ Zamestnanie
4098 Adamkovič, Beáta Ing. Bauerova 17, 040 23 Košice ÚSKE Aktívny výkon 08.10.2020
3068 Alakšová, Mária Ing. Starohorská 1, 96301 Krupina ÚSBB Aktívny výkon 01.10.2009 [Lic. 960] ŠEBEST, Peter Mgr.
Brusník 9, 05311 Smižany
[Lic. 354] Boržík & partners, s.r.o.
Gallayova 11, 84102 Bratislava
3729 Antoliková, Patrícia Ing. Chmeľovec 131, 082 12 Kapušany pri Prešove ÚSKE Prerušený výkon 08.10.2015 01.03.2021 [Lic. 921] GRANT, Wolda Kidan Ing.
Čaklovská 6, 82102 Bratislava
[Lic. 14] Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova ul. 23, 851 01 Bratislava
3967 Antoš, Martin Ing. Turgenevova 1717/28, 040 01 Košice - Juh ÚSKE Aktívny výkon 06.09.2018 [Lic. 960] ŠEBEST, Peter Mgr.
Brusník 9, 05311 Smižany
4099 Babinská, Jana Ing. Lucenkova 1233/3, 026 01 Dolný Kubín ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2020 [Lic. 745] VANČO, Ľuboš Ing.
Vančurova 17, 83101 Bratislava
[Lic. 96] KPMG Slovensko spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 10, 820 04 Bratislava 25
4134 Bačíková, Katarína Ing. Ilija 39, 969 01 Banská Štiavnica ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2020 [Lic. 1059] TUČNÝ, Juraj Mgr.
Jesenského 5/9, 97101 Prievidza
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
2862 Bahurinská, Janka Ing. Chabenecká 5190/1, 974 11 Banská Bystrica ÚSBB Aktívny výkon n/a [Lic. 646] PEFČÍK, Tibor Ing.
Hviezdoslavova 49/11, 98401 Lučenec
[Lic. 363] D.E.A. AUDIT s.r.o.
Hviezdoslavova 49/11, 98401 Lučenec
3712 Baják, Juraj Ing. Felcánova 11, 90021 Svätý Jur ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2015 [Lic. 920] GAVALCOVÁ, Katarína Ing.
Pivovar 167, 90061 Gajary
[Lic. 147] Rödl & Partner Audit, s.r.o.
Lazaretská 8, 81108 Bratislava
4100 Bajus, Patrik Ing. M.R. Štefánika 309/8, 076 22 Vojčice ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2020 [Lic. 987] ADAMČIAKOVÁ, Jana Ing.
Pri Kniežacích mohylách 12, 90042 Dunajská Lužná
[Lic. 96] KPMG Slovensko spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 10, 820 04 Bratislava 25
3238 Baláž, Tomáš Ing. Kaštieľska 2, 821 05 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 11.04.2011 [Lic. 893] DRAGANOVSKÝ, Dalimil Ing.
Malokarpatská 3, 90091 Limbach
[Lic. 257] Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 81102 Bratislava
3242 Balážová, Eva Ing. Kaštieľska 2, 821 05 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 11.04.2011 [Lic. 893] DRAGANOVSKÝ, Dalimil Ing.
Malokarpatská 3, 90091 Limbach
[Lic. 257] Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 81102 Bratislava
4156 Baloh, Karolína Ing. Prídavkova 30, 841 06 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2020 [Lic. 865] LETKOVÁ, Zuzana Ing.
Pod Zečákom 20, 84103 Bratislava
[Lic. 14] Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova ul. 23, 851 01 Bratislava
3806 Bánovská, Renáta Ing. Mlynské Nivy 8, 811 09 Bratislava 1 ÚSBA Aktívny výkon 23.11.2016 [Lic. 522] KABÁT, Jaroslav Ing.
Repašského 18, 84102 Bratislava 4
4194 Bartoš, Juraj Ing. Jána Kollára 755/4A, 022 01 Čadca ÚSBA Aktívny výkon 07.10.2021 [Lic. 6] BDR, spol. s r.o.
M.M.Hodžu 3, 97401 Banská Bystrica
3881 Bartošová, Kristína Ing. Gen. Alexandra Kordu 3313/8, 038 61 Vrútky ÚSBA Aktívny výkon 12.10.2017 [Lic. 239] FIOLEKOVÁ, Elena Ing.
Lúčna 10, 03861 Vrútky
4067 Bašista, Tomáš Ing. Konopná 18, 040 18 Košice - Krásna ÚSKE Aktívny výkon 18.09.2019 [Lic. 975] MRNKA, Peter Ing.
Ul. 29 augusta 18, 81108 Bratislava
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
3558 Bátorová, Michala Ing. Plzenská 4, 831 03 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 03.10.2013 [Lic. 893] DRAGANOVSKÝ, Dalimil Ing.
Malokarpatská 3, 90091 Limbach
[Lic. 257] Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 81102 Bratislava
3601 Bednárová, Veronika Ing. Ambroseho 2455/12, 85102 Bratislava - Petržalka ÚSBA Aktívny výkon 09.10.2014 [Lic. 893] DRAGANOVSKÝ, Dalimil Ing.
Malokarpatská 3, 90091 Limbach
[Lic. 257] Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 81102 Bratislava
3648 Bednárová, Veronika Ing. Okružná 460/4, 059 21 Svit ÚSBB Aktívny výkon 09.10.2014 [Lic. 866] MAREK, Erik Ing.
Pod Agátmi 14703/10, 821 07 Bratislava
2772 Belásová, Erika Ing. Šoltésovej 412/139, 01701 Považská Bystrica ÚSBB Aktívny výkon n/a [Lic. 797] STRAKOVÁ, Ružena Ing.
Pod Párovcami 1342/5, 92101 Piešťany
( Items: 1 - 20 from 686 )