EAA Meno Adresa Sekcia Stav Dátum vstupného testu Dátum prerušenia POP Disciplinárne opatrenie Školiteľ Zamestnanie
4098 Adamkovič, Beáta Ing. Bauerova 17, 040 23 Košice ÚSKE Aktívny výkon 08.10.2020
3068 Alakšová, Mária Ing. Starohorská 1, 96301 Krupina ÚSBB Aktívny výkon 01.10.2009 [Lic. 354] Boržík & partners, s.r.o.
Gallayova 11, 84102 Bratislava
3729 Antoliková, Patrícia Ing. Chmeľovec 131, 082 12 Kapušany pri Prešove ÚSKE Prerušený výkon 08.10.2015 01.03.2021 [Lic. 14] Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova ul. 23, 851 01 Bratislava
3763 Antoni, Jana Ing. Janka Hollého 195/10, 06503 Podolínec ÚSKE Aktívny výkon 23.11.2016
3967 Antoš, Martin Ing. Turgenevova 1717/28, 040 01 Košice - Juh ÚSKE Aktívny výkon 06.09.2018
4099 Babinská, Jana Ing. Lucenkova 1233/3, 026 01 Dolný Kubín ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2020 [Lic. 969] Ing. Martina Runčáková
Námestie Slobody 13, 81106 Bratislava
[Lic. 28] Grant Thornton Audit, s.r.o.
Hodžovo námestie 1/A, 81106 Bratislava
4267 Bača, Maroš Ing. Bajkalská 2c, 831 04 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 06.10.2022 [Lic. 996] Ing. Peter Uram-Hrišo
Kubínska 63, 85101 Bratislava
[Lic. 257] Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 81102 Bratislava
4134 Bačíková, Katarína Ing. Ilija 39, 969 01 Banská Štiavnica ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2020 [Lic. 1059] Mgr. Juraj Tučný
Jesenského 5/9, 97101 Prievidza
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
4266 Bačová, Fatima Ing. Bajkalská 2c, 831 04 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 06.10.2022 [Lic. 992] Ing. Peter Potoček, FCCA, CA
Priehradná 5/B, 82107 Bratislava
[Lic. 257] Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 81102 Bratislava
2862 Bahurinská, Janka Ing. Chabenecká 5190/1, 974 11 Banská Bystrica ÚSBB Aktívny výkon n/a [Lic. 646] Ing. Tibor Pefčík
Hviezdoslavova 49/11, 98401 Lučenec
[Lic. 363] D.E.A. AUDIT s.r.o.
Hviezdoslavova 49/11, 98401 Lučenec
3712 Baják, Juraj Ing. Felcánova 11, 90021 Svätý Jur ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2015 [Lic. 966] Ing. Igor Palkovič
Bodrocká 5155/5, 82107 Bratislava
[Lic. 147] Rödl & Partner Audit, s.r.o.
Landererova 12, 81109 Bratislava
4100 Bajus, Patrik Ing. M.R. Štefánika 309/8, 076 22 Vojčice ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2020 [Lic. 987] Ing. Jana Adamčiaková
Pri Kniežacích mohylách 12, 90042 Dunajská Lužná
[Lic. 96] KPMG Slovensko spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
3238 Baláž, Tomáš Ing. Kaštieľska 2, 821 05 Bratislava 215 ÚSBA Aktívny výkon 11.04.2011 [Lic. 893] Ing. Dalimil Draganovský, FCCA
Malokarpatská 3, 90091 Limbach
[Lic. 257] Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 81102 Bratislava
3242 Balážová, Eva Ing. Kaštieľska 2, 821 05 Bratislava ÚSBA Prerušený výkon 11.04.2011 27.02.2023
4156 Baloh, Karolína Ing. Rezedová 22, 821 01 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2020 [Lic. 865] Ing. Zuzana Letková, FCCA
Pod Zečákom 20, 84103 Bratislava
[Lic. 14] Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova ul. 23, 851 01 Bratislava
3806 Bánovská, Renáta Ing. Mlynské Nivy 8, 811 09 Bratislava 1 ÚSBA Aktívny výkon 23.11.2016 [Lic. 522] Ing. Jaroslav Kabát
Repašského 18, 84102 Bratislava 4
4194 Bartoš, Juraj Ing. Jána Kollára 755/4A, 022 01 Čadca ÚSBA Aktívny výkon 07.10.2021 [Lic. 55] Ing. Ivan Kiňo
M.Hattalu 421/8, 97401 Banská Bystrica
[Lic. 6] BDR, spol. s r.o.
M.M.Hodžu 3, 97401 Banská Bystrica
3881 Bartošová, Kristína Ing. Gen. Alexandra Kordu 3313/8, 038 61 Vrútky ÚSBA Aktívny výkon 12.10.2017 [Lic. 239] Ing. Elena Fioleková
Lúčna 10, 03861 Vrútky
4067 Bašista, Tomáš Ing. Konopná 18, 040 18 Košice - Krásna ÚSKE Aktívny výkon 18.09.2019 [Lic. 975] Ing. Peter Mrnka, FCCA
Ul. 29 augusta 18, 81108 Bratislava
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
3558 Bátorová, Michala Ing. Plzenská 4, 831 03 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 03.10.2013 [Lic. 893] Ing. Dalimil Draganovský, FCCA
Malokarpatská 3, 90091 Limbach
[Lic. 257] Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 81102 Bratislava
( Items: 1 - 20 from 626 )