EAA Meno Adresa Sekcia Stav Dátum vstupného testu Dátum prerušenia POP Disciplinárne opatrenie Školiteľ Zamestnanie
4098 Adamkovič, Beáta Ing. Bauerova 17, 040 23 Košice ÚSKE Aktívny výkon 08.10.2020
4313 Agárdiová, Nikola Ing. L. N. Tolstého 84/11, 079 01 Veľké Kapušany ÚSBA Aktívny výkon 05.10.2023 [Lic. 815] Ing. Alena Sermeková
Albína Brunovského 4, 84105 Bratislava
[Lic. 339] BDO Audit, spol. s r.o.
Pribinova 10 , 81109 Bratislava - Staré Mesto
3068 Alakšová, Mária Ing. Starohorská 1, 96301 Krupina ÚSBB Aktívny výkon 01.10.2009 [Lic. 354] Boržík & partners, s.r.o.
Gallayova 11, 84102 Bratislava
4312 Ali, Jozef Ing. Čínska 21, 040 13 Košice ÚSKE Aktívny výkon 05.10.2023 [Lic. 815] Ing. Alena Sermeková
Albína Brunovského 4, 84105 Bratislava
[Lic. 339] BDO Audit, spol. s r.o.
Pribinova 10 , 81109 Bratislava - Staré Mesto
4371 Antal, Peter PhDr. Mgr. Komenského ul. 260/6, 945 01 Komárno ÚSBA Aktívny výkon 05.10.2023
3729 Antoliková, Patrícia Ing. Chmeľovec 131, 082 12 Kapušany pri Prešove ÚSKE Aktívny výkon 08.10.2015 [Lic. 14] Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova ul. 23, 851 01 Bratislava
3763 Antoni, Jana Ing. Janka Hollého 195/10, 06503 Podolínec ÚSKE Aktívny výkon 23.11.2016
3967 Antoš, Martin Ing. Turgenevova 1717/28, 040 01 Košice - Juh ÚSKE Aktívny výkon 06.09.2018
4099 Babinská, Jana Ing. Lucenkova 1233/3, 026 01 Dolný Kubín ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2020 [Lic. 969] Ing. Martina Runčáková
Námestie Slobody 13, 81106 Bratislava
[Lic. 28] Grant Thornton Audit, s.r.o.
Hodžovo námestie 1/A, 81106 Bratislava
4370 Babinská, Lenka Ing. Zvolenská cesta 68/7, 962 63 Pliešovce ÚSBB Aktívny výkon 05.10.2023
4267 Bača, Maroš Ing. Bajkalská 2c, 831 04 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 06.10.2022 [Lic. 996] Ing. Peter Uram-Hrišo
Kubínska 63, 85101 Bratislava
[Lic. 257] Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 81102 Bratislava
4134 Bačíková, Katarína Ing. Ilija 39, 969 01 Banská Štiavnica ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2020 [Lic. 1059] Mgr. Juraj Tučný
Jesenského 5/9, 97101 Prievidza
[Lic. 161] PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, blok A, 815 32 Bratislava
4266 Bačová, Fatima Ing. Bajkalská 2c, 831 04 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 06.10.2022 [Lic. 992] Ing. Peter Potoček, FCCA, CA
Priehradná 5/B, 82107 Bratislava
[Lic. 257] Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9, 81102 Bratislava
4401 Badura, Jakub Ing. Staškov 797, 023 53 Staškov ÚSBA Aktívny výkon 05.10.2023 [Lic. 987] Ing. Jana Adamčiaková
Pri Kniežacích mohylách 12, 90042 Dunajská Lužná
[Lic. 96] KPMG Slovensko spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
2862 Bahurinská, Janka Ing. Chabenecká 5190/1, 974 11 Banská Bystrica ÚSBB Aktívny výkon n/a [Lic. 646] Ing. Tibor Pefčík
Hviezdoslavova 49/11, 98401 Lučenec
[Lic. 363] D.E.A. AUDIT s.r.o.
Hviezdoslavova 49/11, 98401 Lučenec
3712 Baják, Juraj Ing. Felcánova 11, 90021 Svätý Jur ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2015 [Lic. 966] Ing. Igor Palkovič
Bodrocká 5155/5, 82107 Bratislava
[Lic. 147] Rödl & Partner Audit, s.r.o.
Landererova 12, 81109 Bratislava
3242 Balážová, Eva Ing. Kaštieľska 2, 821 05 Bratislava ÚSBA Prerušený výkon 11.04.2011 27.02.2023
4156 Baloh, Karolína Ing. Rezedová 22, 821 01 Bratislava ÚSBA Aktívny výkon 08.10.2020 [Lic. 865] Ing. Zuzana Letková, FCCA
Pod Zečákom 20, 84103 Bratislava
[Lic. 14] Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova ul. 23, 851 01 Bratislava
3806 Bánovská, Renáta Ing. Mlynské Nivy 8, 811 09 Bratislava 1 ÚSBA Aktívny výkon 23.11.2016 [Lic. 522] Ing. Jaroslav Kabát
Sedmokrásková 7, 82101 Bratislava 2
4242 Barančíková, Petra Ing. Kukučínova 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom ÚSBA Aktívny výkon 06.10.2022 [Lic. 993] Ing. Barbora Lux, MBA
Kukučínova 1684/22, 92101 Piešťany
[Lic. 236] Mazars Slovensko, s.r.o.
Bottova 2A, 81109 Bratislava
( Items: 1 - 20 from 678 )